ЯМР защита

Фарадеев кафез

Изцяло британски продукт, съставен от уникална модулна система от специално изработени от висококачествени материали компоненти. Самостоятелната алуминиева конструкция се проектира, произвежда и инсталира от Wardray Premise Ltd. UK.

Всеки Фарадеев кафез се произвежда така, че да отговаря на условията на мястото, за което е предназначен. Устойчивата конструкция е лесна адаптиране при промени в размерите и при добавяне на допълнителни филтри.