Неутронна защита

Premadex® е разработен съвместно с Агенцията за защита на здравето, Харуел, специално за неутронна защита. Този продукт е съвместна разработка на експерти по неутронна физика, радиационна защита и химически инженеринг. Базиран на органично-литиева сол, той е богат на водород за ефективно забавяне на частиците. Литиевото съдържимо, разпространимо на молекулярно ниво за максимален ефект, е адекватно за предотвратяване на съществената продукция на вторичните гама лъчи. Premadex® е слабо наподобяващ восък, лек твърд материал. Той е невъзпламеним, устойчив във времето и може да бъде отливан в подходящи защитни сглобки. Premadex® е идеален щит навсякъде, където има неутрони. Типичните области на приложения включват помещения с линейни ускорители, контейнери с неутронни източници, ядрени централи и др.

Врати със собствено задвижване на панти и плъзгащи

Вратите се произвеждат със основа стоманена тръбна рамка. Оловото е разпределено от двете страни на вратата, за да се улесни балансиране на движението. Вратите са прикрепени към износоустойчиви центрове или механизми с голям капацитет осигуряващ плъзгането. Възможни са избор на цветове или покривен материал по желание.

Собствено задвижване е осигурено за всички типове врати, окомплектовани с всички необходими защитни системи за съответствие на специфичните изисквания на медицинския център и местните нормативни уредби.